Мезотерапија

Мезотерапија

Овој терапевтски модалитет опфаќа апликација на активни материи во мезодермот.

Месотерапијата ја индуцира липолизата на масните клетки и предизвикуваат клеточна смрт.

Мезотерапијата наоѓа успешна примена во третманот на целулитот и вишокот на облини, затегнување на кожата после раѓање или после нагол губиток на телесна тежина.

Апликацијата на мезококтелите претходно подготвени за лицева апликација овозможуваат подмладување, освежување и стимулација на кожата.

ул. Никола Карев 2

1480 Гевгелија

Телефон

+389 70 444 457

Е-пошта

burova_e@yahoo.com

Работно време

Пон - Пет 08:00 - 17:00